dissabte, 30 de maig de 2015

TREBALL DE SÍNTESI (1-12 JUNY)


TEMA: La Unió Europea
DATES: de l’1 al 12 de juny


CONTEXT:
El Departament d’Ensenyament a finals de juny ha de rebre una delegació de Ministres d’Educació de diferents països asiàtics que volen que els joves de 12 i 13 anys coneguin la Unió Europea. Han demanat si se’ls pot proporcionar un material per als alumnes que sigui:
 • Complet: que tracti els aspectes més rellevants i interessants de la UE
 • Fiable: que el contingut sigui totalment correcte.
 • Fàcil d’entendre: apropiat per nois i noies de 12 i 13 anys
 • Atractiu i divertit


Els responsables del Departament no disposen de material que compleixi aquestes característiques i han decidit encarregar a alumnes d’aquesta edat que l’elaborin.
Com que saben que al nostre institut els alumnes fan moltes presentacions, treballen bé en equip, saben fer vídeos i són creatius , ens han escrit encarregant-nos aquesta tasca.
Per nosaltres és un gran repte però també una molt bona oportunitat per demostrar les nostres capacitats. L’acceptem?


Aquestes persones no pertanyen a cap organisme oficial. Representen un paper per contextualitzar el treball de síntesi.

CALENDARI GENERAL:
 • INICI: 1 de juny
 • VIATGE: del 3 al 5 de juny
 • EXPOSICIONS ORALS: 12 de juny


ORGANITZACIÓ:
 • Equips de 4 alumnes creats pel professorat. Els alumnes proposen una o diverses parelles i el professorat intenta mantenir-les en fer els grups de 4 per assegurar afinitats dins dels grups.
 • Cada professor serà responsable del seguiment del treball diari d’un o dos equips


PROF
ANNA
MARIA
XAVI
CLAUDI
NEUS
FALÓ
GRUP
1 i 2
3 i 4
5 i 6
7 i 8
9 i 10
11

 • Els alumnes utilitzaran la plataforma ATTA per compartir idees i recursos
 • Cada equip haurà de lliurar el material que han preparat per enviar al Departament d’Ensenyament.
 • No es pot utilitzar més d’un cop un mateix recurs per resoldre una missió.
 • Cada equip farà una presentació oral d’una part del seu treball